การศึกษาชี้ว่าอาหารจากพืชชะลอการลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมาก

การศึกษาชี้ว่าอาหารจากพืชชะลอการลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมาก

การศึกษาใหม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการรับประทานอาหารกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

การศึกษาล่าสุดจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของอาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบหลักในการชะลอการลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมาก

งานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษากลุ่มผู้ชายจำนวน 2,000 คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระหว่างปี 2549 – 2559 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่รับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลัก และกลุ่มที่เน้นรับประทานอาหารจากพืชเป็นส่วนใหญ่ ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องบันทึกรายการอาหารที่รับประทานทุกวัน

ผลการศึกษาพบว่าจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 190 คนมีอาการมะเร็งลุกลาม และผู้ที่รับประทานอาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบหลักมีโอกาสที่มะเร็งจะลุกลามลดลง 47% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานเนื้อสัตว์มาก

นักวิจัยระบุว่าผลการค้นพบนี้สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าที่ว่าอาหารที่มีพืชเป็นหลักอาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยอาจเป็นเพราะคุณสมบัติต้านการอักเสบในอาหารจากพืชช่วยป้องกันการลุกลามของมะเร็งได้

มะเร็งต่อมลูกหมากและอาหาร

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายสหรัฐอเมริกา
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายสหรัฐอเมริกา

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ผู้ชาย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ชาย งานวิจัยจำนวนมากได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านอาหารการกินกับความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้

หนึ่งในการทบทวนหลักที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2021 ระบุว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนม โดยเฉพาะนมวัว มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยผู้เขียนการทบทวนดังกล่าวบันทึกไว้ว่า “มีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยรวมระหว่างการบริโภคนมกับความเสี่ยงของการพัฒนามะเร็งต่อมลูกหมากและการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้รับการบันทึกไว้อย่างดีในหลายการศึกษาทางระบาดวิทยา”

นอกจากนี้ การศึกษาเมื่อต้นปีนี้ยังพบว่าการรับประทานอาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์กับสุขภาพทางเพศที่ดีขึ้นในผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยผู้ชายที่รับประทานผักผลไม้และธัญพืชมากกว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมมีความเสี่ยงต่ำกว่าต่อการสูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะและภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคนี้

งานวิจัยจำนวนมากเชื่อมโยงการรับประทานอาหารที่มีพืชเป็นหลักกับการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งอื่นๆ เช่น มะเร็งเต้านมและลำไส้ ส่วนการรับประทานเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และอาหารไร้พืชพบว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่นๆ อาทิ โรคหัวใจและเบาหวานประเภทที่ 2

ส่งต่อให้เพื่อนเรา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top